Kinder- en  Jeugdpraktijk Mandemakers

Praktijk voor Ouder en Kind

Praktische zaken


Aanmelding

Kinderen en jongeren tot 18 jaar en hun ouders uit de regio FoodValley (Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel en Veenendaal) kunnen bij mijn praktijk terecht voor vergoedde zorg (jeugdhulp).

Er is dan een verwijzing nodig. Die kunt u krijgen van de gemeente (sociaal team/wijkteam), de huisarts, jeugdarts, medisch specialist of een gecertificeerde instelling.

Wanneer u een verwijzing heeft, kunt u contact met mij opnemen via telefoonnummer: 06-10219483 of via mijn emailadres: anne-marie@kjpmandemakers.nl

Ik zal dan een afspraak met u maken voor een eerste gesprek. Na dit gesprek wordt er samen met u een onderzoeksvoorstel dan wel behandelplan opgesteld. Hierin zijn de doelen voor het onderzoek dan wel de behandeling opgenomen. Op deze manier is het mogelijk om later te bekijken of de doelen behaald zijn en/of eventueel bijgesteld moeten worden.

Beroepscode
Als Orthopedagoog-Generalist ben ik opgenomen in het BIG-register (59930812631) en dien ik mij te houden aan de beroepscode van de Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen (NVO). De beroepscode treft u op de website van de NVO: https://www.nvo.nl/kwaliteit/beroepscode-en-tuchtrecht.

Klachten- en geschillenregeling
Mocht u niet tevreden zijn over mij of mijn manier van werken, dan vind ik het fijn als u dit met mij wilt bespreken. Op deze manier kunnen we samen zoeken naar een oplossing. Wanneer dit onvoldoende lukt, kunt u uiteraard altijd een klacht indienen. Mijn praktijk is aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling van P3NL, de regeling treft u hier: https://www.p3nl.nl/diensten/klachtenregeling.