Kinder- en  Jeugdpraktijk Mandemakers

Praktijk voor Ouder en Kind


Waarvoor kunt u bij mij terecht?


Wanneer u zich zorgen maakt om uw kind (0-18 jaar) of zelf vastloopt in de opvoeding van uw kind, denk ik met jullie mee in wat er nodig is om hier verandering in te brengen.
Het zoeken naar meer plezier en ontspanning binnen jullie gezin, doe ik door middel van gesprekken met jullie samen. Hierin luister ik naar jullie specifieke situatie en omstandigheden en wat jullie daarin nodig hebben. Het is namelijk zoeken naar de juiste manier die past bij jullie als ouders en jullie kind.
Wanneer we samen bedacht hebben wat er nodig is, kunnen we de behandeling hierop afstemmen. Hieronder leest u welke behandelmethodes ik aanbied. Vaak worden er ook meerdere dingen naast elkaar ingezet.

Ouder-kind behandeling
De ouder-kindbehandeling is gericht op het verbeteren van de ouder-kindrelatie om zo de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind te stimuleren. De ouder is nodig om zijn/haar kind te helpen zichzelf te reguleren. Hoe beter het in de ouder-kindrelatie lukt om momenten waarop er onvoldoende afstemming was te herstellen, hoe groter de kans dat een kind veilig gehecht gedrag laat zien met twaalf maanden. Een kind kan dan vanuit de veilige basis die een ouder biedt, de wereld ontdekken en zo wordt zijn/haar autonomie ontwikkeling en zelfvertrouwen sterker.
Door goede zorg aan ouder en kind, zal het vertrouwen bij ouders in hun ouderschap en daarmee ook in zichzelf als persoon toenemen, waardoor eventuele (ontwikkelings)-problemen bij zowel ouder als kind af zullen nemen.

EMDR
EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een behandelmethode voor het verwerken van nare ervaringen. Terwijl het kind terug denkt aan de nare gebeurtenis, wordt hij/zij afgeleid (meestal door oogbewegingen). Hierdoor neemt het nare gevoel snel af en vormt het kind ook andere (meer helpende) gedachten over de gebeurtenis.
Bij jonge kinderen schrijven ouders het verhaal van de gebeurtenis en lezen zij dit aan hun kind voor. Dit wordt bijv. ingezet bij geboortetrauma’s, ongelukken en ziekenhuiservaringen. EMDR kan ook ingezet worden bij moeders met trauma’s rondom zwangerschap, bevalling en het moederschap. Dit is helpend voor de psychische gezondheid van de moeder, maar tevens voor de hechtingsrelatie tussen moeder en kind aangezien de moeder weer meer beschikbaar kan zijn voor haar kind.

ACT4kids
Binnen ACT gaan we er vanuit dat je in je leven zowel fijne als pijnlijke ervaringen hebt en je logischerwijs hier dus positieve en negatieve gevoelens en gedachten door hebt. Vechten tegen negatieve gevoelens en gedachten kost niet alleen heel veel energie, het levert je op de lange termijn niets op. Beter is het om die vaardigheden te ontwikkelen die ervoor zorgen dat je in staat bent om te gaan met de moeilijke kanten van het leven en die angsten en piekergedachten die gaan over het verleden of de toekomst los te laten. ACT leert je dus om mee te bewegen met dat wat het leven biedt – goed of slecht – en dus psychologisch flexibel te zijn.
ACT4kids leert kinderen hun hart te volgen en de hindernissen die ze daarbij tegenkomen, zoals verlies, falen, afwijzing of ongeluk te nemen zoals ze zijn. Het kind mag er zijn. Wat deze ook denkt, voelt of doet. Hij of zij is al helemaal goed.

NIKA
Bij deze methode worden er verstoorde gehechtheidspatronen tussen kind en ouder, waardoor allerlei gedragsproblemen en internaliserende problemen bij een kind zijn ontstaan, doorbroken.

FloorPlay
FloorPlay is een methode voor kinderen met uiteenlopende ontwikkelingsproblemen. Door middel van spel wordt de gehele ontwikkeling van een kind gestimuleerd. Bij deze methode wordt er (deels) gebruik gemaakt van video opnames. Deze methode is bijvoorbeeld geschikt voor prikkelbare, onrustige of teruggetrokken kinderen. Ook kinderen die weinig tot spel komen en/of snel uitgespeeld zijn, kunnen met deze methode gestimuleerd worden.

Speltherapie
Spel is voor kinderen een bekende manier om zichzelf en de wereld om zich heen te ontdekken. Speltherapie is een behandelmethode waarbij de ontwikkeling van kinderen weer op gang gebracht kan worden, moeilijke situaties een plek geboden wordt en waar kinderen ontdekken welke oplossingen er allemaal zijn. Naast speltherapie wordt altijd ouderbegeleiding gegeven om zo de verbinding tussen de therapie en thuis te maken.

Ouderbegeleiding
Samen met ouders wordt gekeken naar hoe zij de ontwikkeling van hun kind kunnen stimuleren en in hun ouderschap kunnen groeien.

Psycho-educatie
Kind en ouders wordt uitleg gegeven over hoe hun informatieverwerking werkt, zodat ze beter begrijpen waarom in het dagelijkse leven problemen ervaren en hoe ze daarmee om kunnen gaan.
Advisering aan school/buiten schoolse opvang/kinderdagverblijf/peuterspeelzaal
In het belang van de ontwikkeling van een kind kan ik in specifieke situaties ook advies geven aan mensen die in de dagelijkse praktijk veel met een kind te maken hebben.

Advisering aan school/buiten schoolse opvang/kinderdagverblijf/peuterspeelzaal
In het belang van de ontwikkeling van een kind kan ik in specifieke situaties ook advies geven aan mensen die in de dagelijkse praktijk veel met een kind te maken hebben.